Slik kan du øke rekkevidden og levetiden på dekket

De fleste nye biler som selges i Norge er elbiler. Rekkevidde og levetid er viktigere enn noen gang. Men et viktig og gratis grep for å øke både rekkevidde og levetid er det mange som glemmer.

Spesielt nå som temperaturen synker er det mye fokus på rekkevidden til elbiler, men mange er ikke klar over at lufttrykket i dekkene kan være med på å øke rekkevidden.

Norstat gjorde nylig en undersøkelse på vegne av Continental dekk, hvor 200 elbileiere deltok. Over halvparten svarte at de ikke kontrollerte dekkene lufttrykk, samtidig som de svarte at rekkevidden var nesten like viktig som sikkerhet når de skulle velge elbil.

– Med riktig dekktrykk optimeres også rullemotstanden som igjen øker rekkevidden for elbiler. Og på biler med forbrenningsmotor synker drivstofforbruket. Til og med sikkerheten øker med riktig lufttrykk, fordi man minsker sjansene for både vannplaning og punktering, sier produktsjef hos Continental Dekk Norge, Knut Knudsen.

Continental anbefaler derfor alle å sjekke lufttrykket i dekkene en gang i måneden, slik at man vet at dette er riktig. Med riktig lufttrykk forlenger man også dekkets levetid.

Folk glemmer å sjekke lufttrykket

Undersøkelsen til Norstat viser at 85 prosent av de spurte mener rekkevidde er viktig eller veldig viktig når de skal velge dekk til sin elbil. 58% sjekker imidlertid ikke lufttrykket regelmessig for å sørge for at lufttrykket er riktig og at dermed rekkevidden blir maksimert. Det aller viktigste for elbileiere var imidlertid sikkerhet ved valg av dekk, og 95% mener sikkerhet er viktig eller veldig viktig når de skal kjøpe nye dekk til sin elbil.

– Det undersøkelsen viser er at de færreste sjekker lufttrykket jevnlig, selv om de mener rekkevidde er viktig. Kanskje de ikke er klar over hvor viktig riktig lufttrykk er for rekkevidde og levetiden, sier Knut Knudsen.

Fire tips for sjekk av lufttrykk

  1. Sjekk lufttrykket på kalde dekk: Sjekk lufttrykket når dekkene er kalde, før de er kjørt langt og før de er utsatt for mye sollys. Om utetemperaturen stiger med 5,5 grader øker også lufttrykket med 0.07 bar. På vinteren kan lufttrykket synke ved kalde temperaturer.
  2. Sjekk instruksjonsboka: I instruksjonsboka står det hva som er riktig lufttrykk for dine dekk. Det står også ofte på et klistremerke i dørkarmen.
  3. Bruk riktig dekktrykksmåler: På bensinstasjoner finnes dekktrykksmålere på slangen hvor du fyller luft. Bare sett denne raskt og kraftig ned på ventilen, og du kan lese av riktig lufttrykk.
  4. Juster lufttrykket: Ved hjelp av luftfylleren er det enkelt å enten fylle på luft (ved å trykke på spaken som gir mer luft) eller slippe ut luft (ved å røre litt på tappen inne i ventilen). Gjør dette til måleren viser riktig lufttrykk for dine dekk.