TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

Fra 1.november 2014 måtte alle nye personbiler i Europa ha TPMS (Tire Pressure Monitoring System), som på norsk betyr dekktrykkovervåking. Les mer om dette på Continentals sider eller se denne videoen fra Continental for mer informasjon.