Sørg for å være riktig skodd

Hvert år er det mange trafikkuhell på grunn av at vinterlige forhold kommer brått på. Ikke alle er like godt forberedt på snødekte veier. Vår klare anbefaling er å skifte til vinterdekk når værforholdene tilsier det.

I Nordland, Troms og Finnmark kan man bruke piggdekk fra 15. oktober, mens det for resten av landet er 1. november som gjelder. Forskriftene tillater i tillegg bruk av piggdekk før de fastsatte datoene dersom man mener forholdene krever det.

Skift ut gamle vinterdekk

Vinterdekk skal ha minimum 3 mm mønsterdybde. Har man gamle dekk kan det være lurt å vurdere å skifte til nye vinterdekk.

Mange drar til fjells eller til indre strøk i høstferien. Der er det normalt sett kaldere enn ved kysten. Det er uforsvarlig å kjøre med sommerdekk på veier med vinterlige forhold. Kjøreegenskapene er dårligere og bremsestrekningen betraktelig lenger.

Husk også at dekk er ferskvare. Gamle dekk har dårligere egenskaper enn nye. Har du dekk eldre enn fem år anbefaler vi å bytte disse ut med nye dekk.

Kostbart å være dårlig skodd

Det er ikke påbudt med hverken piggdekk eller vinterdekk i Norge, men du må ha dekk som er tilpasset føret du kjører på. Hvis ikke vil det kunne karakteriseres som grov uaktsomhet. Dersom du skulle havne i en trafikkulykke og ikke har skodd deg etter forholdene, kan du i tillegg til straff fra politiet risikere at forsikringsselskapet avkorter eller i verste fall ikke utbetaler noe erstatning til deg.

Fra politiets side risikerer du alt fra noen tusener i bot til å få førerkortet beslaglagt.

Krav til vinterdekk

  • Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype.
  • Kjøretøy til og med 3500 kilo må ha piggdekk på alle hjul dersom du velger piggdekk.
  • Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (f.eks. snø og is). Dekkene vil da ikke sikre tilstrekkelig veggrep. Dekkene må uansett føre ha minimum 3 mm mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag.
  • Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret.
  • Pigger er bare tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel).