Kan det bli dekkrise?

Det har vært en god del oppslag om at krigen i Ukraina kan gi opphav til knapphet av en rekke ulike produkter. Også produkter for biler og alskens kjøretøy.

Det siste er f.eks. dette oppslaget i NRK om at Ukraina-krigen kan gi dekkrise.

Det er nok ganske sikkert at vi vil se prisøkninger også på dekk. Dette er allerede varslet fra ulike leverandører. Det vil også kunne bli utfordringer mht. levering av dekk til oss. Det er begrenset med garantier på leveringsdato på bestillinger vi legger inn til leverandørene.

Hvis du er sikker på at du har behov for nye vinterdekk før neste vintersesong så kan du jo vurdere om du skal bestille det allerede nå.